کش بک والاها

شارژ آنی والت والاها سیاره گیمرها

در سیستم کش بک والاها برای هر بار خرید مبلغی تحت عنوان هدیه خرید بعدی یا بازگشت پول به کیف پول شما اضافه خواهد شد تا در خرید های بعدی از آن استفاده کنید.
این طرح برای تمامی خرید ها قابل اجراست و تا سقف نهایتا 10 هزار تومان بازگشت نقدی خواهد داشت.
برای استفاده به صورت اتوماتیک از کیف پول شما تا سقف 5 هزار تومان برای هر خرید کسر خواهد شد